Home

Arrow Long Detektory materiałów wybuchowych

Przenośne detektory materiałów wybuchowych MO-2M

Detektory materiałów wybuchowych – szukając niezawodnego urządzenia, nie sposób nie zwrócić uwagi na przenośne i szybkie detektory par środków wybuchowych Sibel MO-2M opracowane w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Umożliwiają błyskawiczną i skuteczną kontrolę na przejściach granicznych, lotniskach czy też przy zabezpieczaniu imprez masowych. Wielokrotnie przetestowana, zaawansowana technologia zastosowana w detektorach  zapewnia szybki i skuteczny odczyt badanej próbki.

Porozmawiaj z ekspertem Arrow
Detektory materiałów wybuchowych MO-2M marki Sibel
Urządzenie do wykrywania materiałów wybuchowych
Urządzenie MO2M, detektor materiałów wybuchowych
Detektory materiałów wybuchowych MO-2M marki Sibel
Urządzenie do wykrywania materiałów wybuchowych
Urządzenie MO2M, detektor materiałów wybuchowych

Arrow Long Sibel MO-2M

Sibel MO-2M

Czułe i niezawodne detektory materiałów wybuchowych

Oferujemy wyjątkowo czułe, zwarte i lekkie przyrządy, które pozwalają określać obecność oparów substancji wybuchowych czasie rzeczywistym, przy ich koncentracji w powietrzu mniejszej niż 10-13g/cm³. Przyrządy kalibrują się automatycznie do warunków środowiska zewnętrznego w ciągu kilku sekund.

Zaawansowana technologia nieliniowej zależności ruchliwości jonów od pola elektrycznego pozwala na równoczesne pobieranie i bada próbki.

Oferowane urządzenia są zarazem niezwykle proste w eksploatacji. Możliwa jest 24 godzinna praca ciągła detektora przy zasilaniu od sieci elektrycznej oraz około 5 godzinna przy zastosowaniu zasilana od akumulatora.

Poza samymi urządzeniami, firma Korporacja Wschód oferuje przeglądy, naprawy pogwaranycyjne, a także wymianę wyeksploatowanych podezpołów i źródeł promieniowania w naszym serwisie.

Dwa tryby pracy

Urządzenia pracują w dwóch trybach pozwalających na dostosowanie działania urządzenia do okoliczności.

Tryb parowy

W tym trybie powietrze zostaje zassane przez głowica analizującą, w której podlega jonizacji przez źródło promieniowania. Następnie odprowadzone do komory separacyjnej powietrze, ulega oddzielaniu jonów przez asymetryczne pola elektryczne. Wychwytywane w ten sposób na kolektorze, wytwarzają prąd, który jest wzmacniany oraz rejestrowany.

Tryb cząsteczkowy

W tym trybie próbki weryfikowane są za pomocą przecieraków papierowych i wbudowanego wzmacniacza pary termicznej (TVIN). Po wprowadzeniu materiału ciepło odparowuje pozostałości substancji wybuchowych, a detektor analizuje ich opary. Umieszcenie na urządzeniu specjalnej wyparki, jest wyrazem innowacyjnego podejścia inżynierów do tej problematyki.

Arrow Long Wykorzystanie w praktyce

Szybkość i sprawność pracy

Urządzenie pracuje bardzo szybko, detekcja dokonywana jest w ciągu sekund. Jej wynik ukazuje się w momencie badania. Urządzenie MO-2M informuje użytkownika o wyniku badania za pomocą odgłosów alarmowych, a także obrazowych powiadomień na wyświetlaczu. Ponadto urządzenie posiada funkcję automatycznej rekalibracji. Po każdej analizie detektor dokonuje jej samoczynnie. Tym samym nieustannie dostosowuje warunki separacji jonów do zachodzących zmian powietrza.

Urządzenie MO-2M stosowane jest z powodzeniem przez służby specjalne ponad 60 państwa na całym świecie, w tym także przez służby Polskie. Było wykorzystane między innymi przy badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej.

Arrow Long Kontakt z nami

Napisz do nas