PRODUKTY >> Endoskop półsztywny 

Endoskop techniczny półsztywny

Przeznaczone są do oględzin wewnętrznych i trudnodostępnych przestrzeni obiektów o różnym przeznaczeniu. Zewnętrzną półsztywną roboczą część endoskopu można skonfigurować do żądanego kształtu geometrycznego.

Endoskopy techniczne półsztywne (ETP) są odmianą endoskopów giętkich. Półsztywna część endoskopu pozwala zachowywać wcześniej skonfigurowany kształt geometryczny endoskopu, zabezpieczając w ten sposób przed opadaniem końcówki dystalnej, bez konieczności stosowania bardzo drogich systemów hamulcowych.
Średnica części roboczej- 8mm, długość robocza (m): 0,5; 1,0; 1,5. Wygięcie końcówki dystalnej następuje w jednej płaszczyźnie.

Na zamówienie ETP może być wyposażony w pryzmatyczną nasadkę do obserwacji bocznej (opcja dodatkowa).

Przeczytaj o boroskopach.

firma | produkty | projekty | serwis | certyfikaty | nagrody | kontakt

Webmaster
© Korporacja Wschód 2006