PRODUKTY >> Endoskop sztywny  

Endoskop techniczny sztywny

Przeznaczone do oględzin wewnętrznych trudnodostępnych przestrzeni obiektów, do których możliwy jest prostoliniowy dostęp (zwłaszcza gdy badanie endoskopowe zaplanowane jest na etapie projektowania obiektu). Sztywne endoskopy wykorzystywane są do oględzin: silników gazoturbinowych i elektrycznych, maszyn i mechanizmów, pustych przestrzeni w ścianach budynków, przewodów wodociągowych o małej średnicy, rur, tłumików itp.

Endoskop techniczny sztywny (ETS) zbudowany jest z systemu wizyjnego i oświetleniowego. System wizyjny składa się z soczewki prętowej lub gradientowej optyki, która mieści się w wewnętrznej metalowej rurce. System oświetleniowy składa się z włókien optycznych, które znajdują się między rurkami metalowymi: zewnętrzną i wewnętrzną.

Dane techniczne :
Średnica części roboczej: 2.7, 4, 6, 8 lub 10 mm
Długość endoskopów sztywnych od 100 do 600 mm, co 200-300 mm
Kąty obserwacji 0°, 30°, 45°, 75°, 90°
Pola widzenia
od 50° do 90°. Należy pamiętać, że powiększenie pola widzenia powoduje zmniejszenie badanych obiektów.

Największym atutem endoskopów sztywnych jest wysoka jakość przekazywanego obrazu.

Przeczytaj o boroskopach.

firma | produkty | projekty | serwis | certyfikaty | nagrody | kontakt

Webmaster
© Korporacja Wschód 2006