PRODUKTY >> Mikroskop stereoskopowy MBS-10

Mikroskop stereoskopowy MBS-10


Mikroskop przeznaczony jest do prowadzenia obserwacji stereoskopowych obrazów w powiększeniu, w oświetleniu naturalnym lub sztucznym, odbitego albo przechodzącego przez oglądany obiekt.

Mikroskop ten może być wykorzystywany w różnych dziedzinach nauki i techniki na przykład: mikromechanice, elektronice do manipulowania i transportu płytek półprzewodnikowych oraz do badania struktury płytek półprzewodnikowych.

 

Dane techniczne :
Powiększenie 3,3x ÷100x
Linijne pole widzenia 39 ÷ 2,4 mm
Odcinek roboczy 95 mm
Granica rozdzielczości 125 m-1
Wymiary 238 x 164 x 459 mm
Masa 8,0 kg

Dla lepszego wykorzystywania możliwości mikroskopu zaleca się stosowanie następujących akcesoriów:

  • pierścieniowy oświetlacz światłowodowy (KVO),
  • konwerter 2x,
  • oświetlacz światłowodowy VO wraz z uchwytami DO,
  • halogenowe źródło światła,
  • przystawka fotograficzna MFU,
  • manipulatory do transportu płytek półprzewodnikowych.
KONWERTER 2x

Konwerter obiektywowy przeznaczony jest do podwyższenia powiększenia mikroskopu MBS-10 zwiększa to jednocześnie zakres jego zastosowań. Konwerter mocowany jest bezpośrednio do obiektywu mikroskopu. Nie może być stosowany wraz z halogenowym oświetleniem pierścieniowym.

OŚWIETLACZ ŚWIATŁOWODOWY VO

Fibrowy oświetlacz VO jest przeznaczony do oświetlania obiektów obserwacji z dwóch stron światłem bezcieniowym za pomocą giętkich przewodów światłowodowych połączonych z halogenowym źródłem światła (OB). Do w/w urządzenia niezbędnym jest posiadanie pary uchwytów do montowanych na korpusie mikroskopu i służących do wygodnego mocowania przewodów VO.

PRZYSTAWKA FOTOGRAFICZNA MFU

Urządzenie przeznaczone jest do jednoczesnego z obserwacją obiektu jego fotografowania lub przekazywania obrazu wideo na ekran. Przystawka montowana jest między korpusem mikroskopu, a okularem.

PIERŚCIENIOWY OŚWIETLACZ HALOGENOWY KBO

Pierścieniowy oświetlacz halogenowy KBO przeznaczony jest do równomiernego, bezcieniowego oświetlania "zimnym" światłem badanych obiektów. Światło doprowadzane jest światłowodem z lampy halogenowej, umieszczonej w bloku oświetleniowym OB. Konstrukcja KBO umożliwia poprzez mianę kąta ustawienia światłowodów, regulację wielkości punktu świetlnego oraz jego natężenie. Oświetlacz KBO umieszcza się na standardowym obiektywie mikroskopu.

HALOGENOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Halogenowe źródło światła jest urządzeniem będącym generatorem światła, służącym we współpracy z pierście-niowym oświetlaczem halogenowym (KVO) i oświetla-czem (VO) do oświetlania pola obserwacji mikroskopu. Zamontowany w urządzeniu potencjometr pozwala na płynną zmianę natężenia światła w szerokim zakresie.


firma | produkty | projekty | serwis | certyfikaty | nagrody | kontakt

Webmaster
© Korporacja Wschód 2006