PRODUKTY >> MO-2M 

MO-2M

Przenośny detektor par materiałów wybuchowych

MO-2M - przenośny, szybki detektor par środków wybuchowych został opracowany na bazie najnowocześniejszej technologii, podstawą, których jest zasada nieliniowej zależności par od natężenia pola elektrycznego.
Technologia ta pozwoliła na skonstruowanie wyjątkowo czułego, zwartego i lekkiego przyrządu, umiejącego określać obecność oparów substancji wybuchowych w reżimie czasu rzeczywistego, przy ich koncentracji w powietrzu mniejszej niż 10-13g/cm3 Po włączeniu przyrząd kalibruje się automatycznie do warunków środowiska zewnętrznego w ciągu niecałych 10 sekund.
Z powierzchni badanego obiektu, przez otwór poboru próbki zasysany jest strumień analizowanego powietrza za pomocą pompy generującej. Pozwala to na zbadanie obiektów z odległości do 10cm.
MO-2M jest urządzeniem niezwykle prosty w eksploatacji. Możliwa jest 24 godzinna praca ciągła detektora przy zasilaniu od sieci elektrycznej oraz około 5 godzinna przy zastosowaniu zasilana od akumulatora Ni-MN.

Zastosowanie.

MO-2M stosowany jest przy kontroli bagażu, bagażu ręcznego, ubrań itp. w portach lotniczych, w pociągach, biurach, obiektach użyteczności publicznej, obiektach administracji państwowej, lokalnej itd. na obecność materiałów wybuchowych prowadzonej metodą analizy powietrza zasysanego z powierzchni obiektu, co do którego istnieje podejrzenie o obecność materiałów wybuchowych.
Zakres temperatur roboczych detektora MO-2M z zastosowaniem wyparki TVIN mieści się w granicach od -5°C do +45°C, przy względnej wilgotności powietrza do 95%.

Podstawowe dane techniczne detektora MO-2M.

Zasada analityczna
nieliniowa zależność ruchliwości jonów od natężenia pola
elektrycznego
Charakter i czas
testowania
analiza otaczającego powietrza, porównanie go z
powietrzem w kanale kalibracyjnym i powiadomienie
operatora o obecności i charakteru w ciągu max 2 sekund
Wykrywane substancje
podstawowe: TNT, PENTRYT, NG, HEKSOGEN
markery: glikol etylenowy dwunitrat dwumetylonitrobutan
Czułość na TNT w
temperaturze 20°C i
względnej wilgotności
50%
1x10-13 g/cm3 (0,01 cząstki na miliard)
Gotowość do pracy po
włączeniu
10 s
Sygnały informujące
dźwiękowe i świetlne (można także używać słuchawek)
Zasilanie
1. Zasilacz sieciowy na wejściu 90-240 V, 50-60 Hz.
2. Bateria akumulatora (12V).
typ Ni-MN,
czas pracy ciągłej 5,5 godziny
czas załadowania 6 godzin.

Jako wyposażenie dodatkowe oferujemy przenośną automatyczną wyparkę TVIN znacznie rozszerzającą zakres zastosowania i możliwości detektora MO-2M.

Zastosowanie wyparki TVIN umożliwia:
  1. wykrycie materiałów wybuchowych we wszystkich stanach skupienia: gazowym(pary), stałym (cząsteczki) i ciekłym(roztwory),
  2. znacznie podwyższa efektywność wykrywania trudno-parujących materiałów wybuchowych, takich jak np. TEN, RGX, materiały wybuchowe plastikowe, poprzez wstępną koncentrację i podgrzanie próbki,
  3. zmniejszenie zależności wykrywalności materiałów wybuchowych od warunków pogodowych i klimatycznych (wilgotność, wysokie i niskie temperatury),
  4. pobieranie próbek jednocześnie w kilku miejscach wykorzystując pobierak próbek lub/i papierki filtracyjne.

Wyparka TVIN jest ergonomiczna, niezawodna i prosta w obsłudze. Proces wygrzewania próbki i wprowadzenia jej do detektora MO-2M z wyparki jest całkowicie zautomatyzowany i zajmuje nie więcej niż 10 s. Obecność materiałów wybuchowych jest definiowana natychmiast po dotarciu cząsteczek
do kanału analitycznego detektora.

Oprócz wyparki dostarczany jest również pobierak próbek. Przeznaczony jest on do pobierania próbek materiałów wybuchowych, które znajdują się w miejscach o wysokim stopniu zakurzenia, wysokiej koncentracji oparów takich materiałów jak rozpuszczalniki, benzyna, alkohol.

Opary i cząsteczki są zasysane z badanej powierzchni przy pomocy strumienia powietrza i osadzane są na powierzchni siatek próbkujących, które już można poddać analizie przez MO2M lub MO2M z wyparką TVIN.
Pobierak próbek jest zasilany z wbudowanej baterii Ni-Mn. Czas pracy ciągłej przy pełnym naładowaniu baterii wynosi około 12 godzin.

 

Ilość pomiarów przy całkowicie naładowanym akumulatorze
ok. 150
Waga
6,5 kg
Wymiary
100 x 115 x 106 mm
Temperatury robocze
-5 ... + 45°C

 

firma | produkty | projekty | serwis | certyfikaty | nagrody | kontakt

Webmaster
© Korporacja Wschód 2006