PRODUKTY >> Morski system wykrywania i poszukiwania (SON-124P)

Morski system wykrywania i poszukiwania (SON-124P)

Montowany na statkach ratownictwa morskiego lub łodziach patrolowych obrotowy girostabilizowany optyczno-elektroniczny system wykrywania i poszukiwania obiektów w warunkach morskich w zakresie widzialnym oraz podczerwieni służy do:

 • Wykrywania i poszukiwania obiektów za pomocą następujących sensorów: kamera telewizyjna, kamera termowizyjna oraz laserowy impulsowy oświetlacz przestrzeni,
 • Identyfikacji obiektów-rozpoznania i rejestracji obiektów, zdarzeń.

Morski system wykrywania

Akcja ratunkowa, podejmowanie tonącego człowieka obserwowana z odległości 3 km od statku Ratownictwa Morskiego (kamera termowizyjna "Albatross").

System SON-124P wyposażony jest w:

Automatyczny system śledzenia obiektu.

Specjalnie opracowany do automatycznego śledzenia teletermowizyjny system przechwytywania i śledzenia, pozwala przechwytywać obiekt za pomocą wskazań operatora a następnie śledzić go automatycznie.

Moduł elektronicznej obróbki obrazu.

Elektroniczna obróbka obrazu pozwala na skuteczną obserwację nawet w złych warunkach meteorologicznych, polepsza jakość obrazu, zwiększa kontrast, zwiększa skuteczność i zmniejsza czas rozpoznawania obiektów.

Przykłady przetwarzania obrazów.

Obraz rzeczywisty Obraz po obróbce
msp2
msp3
 
Obraz rzeczywisty Obraz po obróbce
msp4
msp5

SON składa się z następujących podstawowych bloków:

 • blok girostabilizowanych modułów optycznych,
 • konsola operatora,
 • system podawania płynu oczyszczającego szyby.

W głowicy optoelektronicznej są zamontowane następujące sensory:

- Kamera termowizyjna "Albatross"

1. Kamera termowizyjna "Albatross"  
        zakres spektralny; 3 - 5 µm
        pole widzenia0;  
                szerokie (WFOV) (7,2 ± 0,7) x (5,4 ± 0,5
                wąskie (NFOV) (2 ± 0,2) x (1,5 ± 0,2)
2. Noktowizyjny system aktywno - impulsowy  
        Noktowizyjna kamera telewizyjna  
                pole widzenia0;  
                szerokie (14,4 ± 1,5) x (10,8 ± 1,1)
                średnie (7,2 ± 0,7) x (5,4 ± 0,5)
                wąskie (4,0 ± 0,4) x (3,0 ± 0,3)
                zakres oświetlenia, lx; 10-5- 0,5
        Aktywno - impulsowy laserowy oświetlacz przestrzeni  
                pole oświetlenia0; 3,25 x 1,08
                długość fali promieniowania lasera, µm 0,84
                moc promieniowania impulsu, W 2 x 300
                długość impulsu, ns 100
                częstotliwość występowania impulsu, kHz 3
        Urządzenie pomiaru oświetlenia na otworze wejściowym  
3. Kontroler wymiany informacji poprzez:  
        magistralę RS - 485 z konsoli operatora  
        magistralę RS - 422 z kanałem sterowania  
        sygnały analogowe i pojedyncze komendy do sterowania noktowizyjnym systemem aktywno - impulsowym
4. System stabilizacji i sterowania linią obserwacji  
5. Blok elektroniki  
6. Wskaźnik poziomu odniesienia, akcelerometr  
7. Blok podłączenia zasilania kamery termowizyjnej oraz noktowizyjnego systemu aktywno - impulsowego
8. Przełącznik sygnału wideo-kanał termowizyjny/kanał telewizyjny  

Mechanizm stosowany do czyszczenia wizjerów w sytuacji oblodzenia, marznącej mżawki, słonej rosy i mgły.

Konsola operatora zawiera:

 • Urządzenia włączania sterowania i sygnalizacji stanu technicznego systemu SON,
 • Urządzenie sterowania linią obserwacji przez operatora,
 • Pokładowe wskaźniki operatora,
 • Blok sterowania i sprzężenia z aparaturą pokładową,
 • Zespół elektronicznego obrotu zobrazowania (poziomu odniesienia) wg danych systemu stabilizacji i sterowania linią obserwacji,
 • Zespół przełączający i podający zasilanie SON.

System podawania płynu czyszczącego wizjery zawiera:

 • Pojemnik na płyn (roztwór wodno-alkoholowy),
 • Pompa wtryskująca płyn o wydajności ~ 50 ml/s,
 • Instalacja hydrauliczna doprowadzająca płyn do mechanizmu spryskiwacza do czyszczenia wizjerów.

Głowica optoelektroniczna jest instalowana względem osi konstrukcyjnych statku w taki sposób by błąd instalacji wyrażony w minutach kątowych był nie większy niż:

 • wg kursu i elewacji 15°
 • wg przechyłu 15°
a kąty obserwacji następujące:
 • wg azymutu ± 135°
 • wg elewacji ± 35°

Girostabilizowana platforma
 • Platforma zapewnia minimalną prędkość kątową ruchu nie większą niż 0,05°/s
 • Platforma zapewnia minimalny czas powrotu głowicy ze skrajnego położenia przy maksymalnej prędkości obrotowej nie większej niż:
  • wg azymutu 10s
  • wg elewacji 2,5s
 • Platforma zapewnia maksymalny błąd określania współrzędnych nie większy niż °5',
 • Platforma zapewnia maksymalny błąd stabilizacji w azymucie oraz elewacji nie większy niż 5',
 • Platforma zapewnia uchyb linii obserwacji nie większy niż 2°/min,
 • Rozbieżność osi optycznej kamer jest nie większa niż 5',
 • Czas gotowości do działania po włączeniu zasilania(bez uwzględnienia czasu gotowości kamery termowizyjnej) przy temperaturze otoczenia od -10 do +35°C nie jest dłuższy niż 3min,
 • Urządzenie jest odporne na sinusoidalne wibracje w osiach X, Y, Z o amplitudzie 2g i częstotliwości 20-200Hz,
 • Urządzenie zapewnia stabilną pracę przy liniowych przeciążeniach w osiach X, Y, Z nieprzekraczających 2,5g,
 • Urządzenie zapewnia wytrzymałość węzłów mocowań przy liniowych obciążeniach w osiach X, Y, Z nie większych niż 5g,
 • urządzenie zapewnia ciągłość pracy przy przechyleniu 35o w każdym kierunku,
 • Urządzenie zapewnia 24 godzinną ciągłość pracy z 1 godzinną przerwą po 12 godzinach pracy.

firma | produkty | projekty | serwis | certyfikaty | nagrody | kontakt

Webmaster
© Korporacja Wschód 2006