Home

Arrow Long Urządzenia do badań kryminalistycznych

Oprogramowanie NUCA/EYER

Profesjonalne oprogramowanie do uzyskiwania i przetwarzania obrazów w czasie pracy z urządzeniami magnetooptycznymi Regula.

Skontaktuj się z nami Arrow

Arrow Long Opis produktu

Oprogramowanie dla urządzeń magnetooptycznych Regula.

Oprogramowanie służy do uzyskiwania i przetwarzania obrazów podczas obsługi urządzeń magnetooptycznych. W szczególności podczas obsługi urządzenia magnetooptycznego do identyfikacji i wykrywania fałszerstw numerów rejestracyjnych pojazdów Regula 7505M oraz stacji roboczej do kryminalistycznych badań numerów identyfikacyjnych broni palnej i amunicji Regula 7517.

Funkcjonalność

Obsługa urządzeń Regula 7505M, 7517

Oprogramowanie służy do wczytywania i przetwarzania obrazów numerów identyfikacyjnych: porównywania fragmentów obrazów, pomiaru wymiarów liniowych i kątowych, zapisywania i drukowania uzyskanych obrazów.

Zapisywanie wyników badań w lokalnej bazie danych

Arrow Long Kontakt z nami

Napisz do nas