Home

Arrow Long Urządzenia do badań kryminalistycznych

Stanowisko do badania broni palnej Regula 7517

Nieniszczące badania kryminalistyczne numerów identyfikacyjnych broni palnej i amunicji: wykrywanie fałszerstw i przywracanie oryginalnych numerów.

Arrow Long Opis produktu

Mobilny zestaw do badania broni palnej w terenie

Urządzenie jest zestawem sprzętu i oprogramowania umożliwiającym wizualizację reliefu i niejednorodności strukturalnych powierzchni metalowych o właściwościach magnetycznych lub elektroprzewodzących bez usuwania lakieru i powłoki malarskiej.

W skład zestawu wchodzi zestaw narzędzi do kopiowania magnetycznego (skaner magnetyczny-demagnetyzer z zestawem wymiennych koncentratorów, zaciski do taśmy magnetycznej i kasety z taśmą magnetyczną), urządzenie USB do wizualizacji magnetooptycznej (moduł wbudowany w obudowę urządzenia), urządzenie do magnetografii wiroprądowej służące do nieniszczącego badania struktury materiałów elektroprzewodzących nieferromagnetycznych i ferromagnetycznych oraz sprzęt do magnesowania składający się z pulpitu do magnesowania z uchwytami, desek itp.

Mobilny zestaw można również uzupełnić o laptop i urządzenia peryferyjne Regula 7516.

Regula 7505M jest sterowana za pomocą oprogramowania NUCA, które przetwarza uzyskane obrazy: porównuje fragmenty obrazu i mierzy wymiary liniowe i kątowe.

Obiekty przeznaczone do badań

Przykładowe obiekty, które można badać za pomocą zestawu

Numery identyfikacyjne broni palnej

Numery identyfikacyjne amunicji

Specyfikacja techniczna

Magnetooptyczne urządzenie Regula 7517A

Urządzenie USB do wizualizacji magnetooptycznej- materiał badanego obiektu - ferromagnetyczny - szerokość taśmy magnetycznej - 25,4 i 12,6 mm - interfejs połączeniowy - port USB - wymiary - 240×110×110 mm - waga - max 3,2 kg
Zestaw akcesoriów do kopiowania magnetycznego - długość taśmy magnetycznej - 250 mm - wymiary - 120×80×40 mm - waga - max 0,4 kg

Magnetograf wiroprądowy Regula 7517B

Szybkość skanowaniadynamiczne skanery - 0.05 m/s
Efektywna szerokość magnetografowania- skanery statyczne - maks. 17 mm - skanery dynamiczne - maks. 20 mm
Prąd magnetograficzny- skanery statyczne - maks. 1500 A - skanery dynamiczne - maks. 150 A
Niepłaskość badanej powierzchni - skanery statyczne - maks. 2 mm - skanery dynamiczne - maks. 0,5 mm
Wymiary- skanery statyczne - 30×45×75 mm - skanery dynamiczne - 28×30×35 mm - kontroler - 160×100×30 mm - zasilacz - 100×80×30 mm
Wagamaks. 3.5 kg
Zasilanie kontrolera12/1 V/A

Wyposażenie magnetyczne Regula 7517C

Typ magnesów trwałychKompozycja Fe-Nd-B
Odległość biegunów - biurko magnesujące - 0-330 mm - Wspornik magnetyczny - 0-270 mm - deska magnetyzująca - 20-40 mm
Siła wyciągania (gdy odległość biegunów jest maksymalna)- biurko magnesujące - 120 N - wspornik magnetyczny - 40 N - deska magnetyzująca - 60 N
Natężenie pola magnetycznego w środku 40 mm szczeliny powietrznej (składowa styczna) - biurko magnesujące - 200 A/cm - Wspornik magnetyczny - 180 A/cm - deska magnetyczna - 190 A/cm
Wymiary- w plastikowej obudowie - 460×370×180 mm - w trybie pracy - 380×200×120 mm
Waga- w plastikowej obudowie - 7,8 kg - w trybie pracy - 4,5 kg

Wskaźnik magnetyzacji Regula 7517D

Wskaźnik namagnesowania Regula 7517D jest przeznaczony do analizy wielkości pola rozproszonego nad powierzchnią namagnesowanego obiektu w obszarze wykonywania magnetografii (np. podczas magnetycznego kopiowania metalowej struktury tablicy rejestracyjnej).

Zestaw dostawy

Magnetooptyczne urządzenie Regula 7517A
Magnetograf wiroprądowy Regula 7517B
Wyposażenie magnetyczne Regula 7517C
Wskaźnik magnetyzacji Regula 7517D
Oprogramowanie NUCA
Taśma magnetyczna-10 m taśmy metalowej 25.4 mm - 10 m taśmy plastikowej 25.4 mm - 5 m taśmy plastikowej 12.6 mm
Laptopopcjonalnie
Urządzenia peryferyjne Regula 7516opcjonalnie

Autoryzowany serwis urządzeń Regula

Url

Korporacja Wschód jako autoryzowany serwis rozwiązań Regula prowadzi zarówno gwarancyjną jak i pogwarancyjną naprawę, a także kompleksową konserwację i utrzymanie wszystkich produktów producenta.

Arrow Long Kontakt z nami

Napisz do nas