PRODUKTY >> Morskie, Lotnicze i Lądowe systemy optoelektroniczne

ZODIAK
Zestaw Zdalnej Obserwacji Dzienno-Nocnej

DOSTĘPNY NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

System ten składa się z następujących elementów bazowych:

  • moduł rozpoznawczy z kamerą światła dziennego i kamerą podczerwieni,
  • stacja Kierowania i Kontroli,
  • moduł transmisji danych,
  • środki maskujące.

Główne zalety :

  • dzienno-nocna obserwacja z kilku punktów jednocześnie,
  • wykrywanie sylwetki żołnierza z minimum 1000m w dzień, 600m w nocy,
  • transmisja bezprzewodowa do 20km,
  • zdalna kontrola przy pomocy przenośnego komputera,
  • konfiguracja systemu pod indywidualne wymagania Zamawiającego.

zodiak

Widok Modułu Rozpoznawczego przygotowanego do pracy w terenie

ssm1
ssm2
Standard color image shot in the woodlands and a thermal image (human figure)


ssm3
ssm4
Standard color image shot at dusk in the woodlands in foggy conditions and a thermal image (a vehicle)


firma | produkty | projekty | serwis | certyfikaty | nagrody | kontakt

Webmaster
© Korporacja Wschód 2006