Korporacja Wschód Sp. z o.o. realizuje prace badawczo-rozwojowe w zakresie optoelektroniki, wielotorowych systemów obserwacyjnych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i systemów wspomagających lądowanie lekkich samolotów.

image


W trakcie realizacji

Zrealizowane
    .:: Projekt w ramach Programu Badań Stosowanych Nr PBS1/A6/12/2012 - NCBiR, pt. "Opracowanie, wykonanie i badania Zintegrowanego Systemu Kierowania Akcją Ratowniczą z wykorzystaniem innowacyjnych technologii Rapid Manufacturing", 2012-2015

    .:: Projekt rozwojowy Nr OR00003508 - NCBiR, "Projekt, badania i wykonanie demonstratora Zintegrowanego Systemu Kierowania Akcją Ratowniczą z wykorzystaniem technologii Rapid Manufacturing", 2009-2011

    .:: Projekt celowy Nr 359/BO/B - MNiSW, "Opracowanie, wykonanie, badania i wdrożenie samolotowego systemu monitoringu akwenów morskich i obszarów lądowych" , 2007-2010

firma | produkty | projekty | serwis | certyfikaty | nagrody | kontakt

Ostatnia aktualizacja: 23.02.2017 Webmaster
© Korporacja Wschód 2006