Home

Automatyczna weryfikacja dokumentów

Automatyczna weryfikacja dokumentów tożsamości

Wraz z rosnącym poziomem rozwoju technologii informatycznych, algorytmy automatyzujące analizę danych stają się coraz powszechniejszymi rozwiązaniami. Nie dziwi więc, że również procesy weryfikacji dokumentów zostały poddane procesom automatyzacji. Niesie to ze sobą obietnicę przyspieszenia weryfikacji oraz minimalizacji błędów ludzkich.

Jak działa automatyczna weryfikacja dokumentów?

Optical Character Recognition

Żeby mieć dane do weryfikacji, należy najpierw te dane pobrać. Dane zapisane na dokumencie pobiera się za pomocą algorytmów OCR (optyczne rozpoznawanie znaków, z ang. optical character recognition), które to znajdują tekst na obrazie, rozpoznają go i przekształcają na cyfrowy zapis danych, takich jak dane osoby, kraj wydania dokumentu, datę ważności itp. Takie dane można następnie wprowadzić do odpowiednich baz.

Automatyczna weryfikacja autentyczności

Automatyczna weryfikacja autentyczności (eng. Automatic Authenticity Control – AAC) to określenie używane do opisania funkcjonalności urządzeń lub oprogramowania, które bada, czy dokument jest prawdziwy, porównując pobrane dane z ustalonymi kryteriami. Kryteria te można podzielić na:

 • Porównanie danych pobranych ze wszystkich pól w dokumencie

Do weryfikacji dokumentów wystarczy smartfon z odpowiednim oprogramowaniem

Porównanie krzyżowe (z ang. cross-comparisson) bierze się z konstrukcji wydawanych przez organy państwowe dokumentów. Oprócz rozpoznawanych przez algorytmy OCR danych zapisanych na powierzchni, dokumenty często posiadają dodatkowe bazy informacji w postaci kodów kreskowych, MRZ (strefy odczytu maszynowego – z ang. Machine Readable Zone) i chipów RFID. Nawet jeśli fałszerz zmieni np. nazwisko na dokumencie, dużo trudniej będzie mu zmodyfikować te same w chipie. Urządzenia do weryfikacji dokumentów wykażą wówczas niezgodność pomiędzy danymi pobieranymi przez OCR a danymi zapisanymi w chipie RFID. 

Do wykonania dobrych zdjęć oraz pobrania danych zapisanych na dokumencie potrzebne są odpowiednie urządzenia. Weryfikacja krzyżowa nie wymaga jednak specjalistycznego sprzętu. Wystarczy smartfon z zainstalowaną odpowiednią aplikacją, na przykład oprogramowaniem Regula Document Reader SDK oraz funkcją NFC, aby pobrać wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia tej weryfikacji. Oprogramowanie w czasie pobierania danych instruuje użytkownika krok po kroku co należy zrobić, a po zakończonym procesie podaje wyniki porównania.

 • Porównanie pobranych zdjęć i zabezpieczeń dokumentów ze wzorcem

Dokumenty wydawane przez państwowe organy na całym świecie są wyposażone w serię zabezpieczeń, mających na celu komplikować proces ich fałszowania. Sprawdzenie wszystkich zabezpieczeń jest procesem czasochłonnym i wymagającym specjalistycznej wiedzy oraz dostępu do informacji, jakie zabezpieczenia w dokumencie powinny się znaleźć.

Oprogramowanie Regula pozwala na dostęp do baz danych ze wzorcami dokumentów z 220 krajów

W tym przypadku weryfikacja polega na porównaniu zdjęć ze wzorcami z bazy danych. Jednak należy zaznaczyć, że wiele zabezpieczeń jest zaprojektowanych tak, aby były widoczne pod światłami o innej długości fali niż widzialne. Pobranie takich zdjęć mogą zapewnić czytniki dokumentów, takie jak z serii Regula 70XX, które zależnie od potrzeb użytkownika mogą pobierać zdjęcia w świetle podczerwonym, świetle UV i innych, jak również być wyposażone w wewnętrzne czytniki czipów RFID. Dodatkowo ich konstrukcja zapewnia niezawodność w pobieraniu zdjęć poprzez eliminowanie odbłysków i równomierne naświetlenie stron dokumentów. 

Program porównuje zdjęcia przedstawiające dokument pod różnymi światłami ze wzorem zabezpieczeń zapisanym w bazie danych, a następnie podaje wyniki i wskazuje na ewentualnie wykryte nieprawidłowości. Jeżeli zaś istnieje potrzeba przeprowadzania weryfikacji w terenie, istnieją na rynku urządzenia mobilne zbudowane jako dodatki do smartfonów, jak Regula 1120, oraz oddzielne urządzenia mobilne, jak Regula 7310. Pozwalają one operatorom urządzeń na automatyczną weryfikację autentyczności dokumentu w każdym miejscu.

 • Face matching – porównywanie twarzy

Porównywanie twarzy (z ang. Face matching) to kolejny element procesu weryfikacji, odpowiadający na pytanie, czy osoba legitymująca się dokumentem jest na pewno osobą ze zdjęcia. Wykorzystując cechy biometryczne twarzy pobierane w czasie robienia zdjęcia wraz ze zdjęciami pobranymi z dokumentu (w tym z chipu RFID) oprogramowanie, takie jak Regula Face SDK, weryfikuje zgodność twarzy osoby przedstawiającej dany dokument. W ten sposób zyskuje się pewność, że dana osoba rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje.

Kto może skorzystać z takiej technologii?

Automatyczna weryfikacja dokumentu to rozwiązanie dla wszystkich podmiotów, które chcą uprościć i przyspieszyć procedury związane z dokumentami. Szczególną uwagę na te rozwiązania powinny zwrócić:

 • Organy państwowe
 • Banki
 • Firmy transportowe – do weryfikacji tak pracowników, jak i klientów
 • Szpitale i przychodnie
 • Hotele, kasyna i organizacje świadczące rozrywkę
 • Usługodawcy finansowi – aplikacje giełdowe, usługi krypto-walutowe
 • Ubezpieczyciele 
 • Wypożyczalnie samochodów, usługi rowerów publicznych itp.


Automatyzacja weryfikacji dokumentów może zapewnić zarówno większy komfort dla klientów przedsiębiorstw, oszczędność czasu i pieniędzy dla firm, jak i bezpieczeństwo publiczne
. Każdy usługodawca, którego działalność wymaga weryfikacji dokumentów, powinien rozważyć zautomatyzowanie tego procesu.

Newsletter

Subskrybuj nasz Newsletter i bądź na bieżąco!

Otrzymuj informacje o nowościach technologicznych i aktualnościach, nowych wpisach, produktach, usługach ze świata obronności, bezpieczeństwa, kryminalistyki

Arrow Long Kontakt z nami

Napisz do nas